1. Zeszyt i i ołówek kosztują 2 zł i 75 gr. Zeszyt jest droższy od ołówka o 95 gr. Ile kosztuje zeszyt, a ile ołówek?

2. W największym porcie morskim swiata, w Rotterdamie przeładowuje się corocznie o koło 114,9 mln ton towaru więcej niż w największym porcie w Japonii - Kobe. W obydwu tych portach przeładowuje się łącznie 430, 7 mln tot towarów. Ile lilionów ton towarów przeładowuje sie w każdym z tych portów?

3

Odpowiedzi

2010-02-06T14:31:07+01:00
1 zadanie

2,75 - 0.95= 1,80

Odp: Zeszyt kosztuje 2.75 ,a ołówek 1,80 zł

2 zadanie

430,7-114,9=315,82 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T15:40:50+01:00
Zad 1
x - cena zeszytu
y - cena ołówka

x + y = 2,75
x = y + 0,95

y + 0,95 + y = 2,75
x = y + 0,95

2y = 2,75 - 0,95
x = y + 0,95

2y = 1,8
x = y + 0,95

y = 0,9
x = 0,9 + 0,95

y = 0,9
x = 1,85

Zad 2
y - tony towaru przeładowywane w Rotterdamie
x - tony towaru przeładowywane w Kobe

x + y = 430,7
x + 114,9 = y

x + x + 114,9 = 430,7
x + 114,9 = y

2x = 430,7 - 114,9
x + 114,9 = y

2x = 315,8 /:2
x + 114,9 = y

x = 157,9
157,9 + 114,9 = y

x = 157,9
y = 278,8

3 3 3
2010-02-06T18:35:52+01:00
Zadanie 1
2,75 zł - 0,95 zł = 1,80 zł
Ołówek : 0,95 zł
Zeszyt : 1,80 zł

Odp . Zeszyt kosztuje 1,80 zł , a ołówek 0,95 zł .

Zadanie 2
430,70 mln - 114,90 mln = 315,80 mln

Odp. Przeładowuje się 315,80 milionów .