Odpowiedzi

2010-02-07T08:57:56+01:00
Objętość ostrosłupa obliczamy ze wzoru:
V=⅓*Pp*H
Pp=pole podstawy
H=wys. ostrosłupa
podstawiając dane z zadania mamy:
400cm³=⅓ * x² * 12cm
400cm³=4x² /:4
x²=100cm²
x=10cm

czyli krawędź podstawy ma dł. 10cm.

Pc=Pp+4*½*x*h=Pp+2xh
Pp=pole podstawy
x=krawędź podstawy
h=wys. ściany bocznej

Obliczam wysokość ściany bocznej
Z tw. Pitagorasa:
H²+(½x)²=h²
(12cm)²+(5cm)²=h²
h²=144cm²+25cm²
h²=169cm²
h=13cm

Pc=100cm²+2*10cm*13cm=100cm²+260cm²=360cm²

Pc=360cm²