W równoległoboku jeden bok ma długość 0,6dm , a opuszczona na ten bok wysokość jest o 33[i jedna trzecia]% dłuższa.Drugi bok jest o 100% dłuższy od pierwszego . Oblicz wysokość opuszczoną na drugi bok. Narysuj w skali 1:2 dwa różne prostokąty o takim samym polu ,jak pole tego równoległoboku . :))

2

Odpowiedzi

2010-02-06T14:45:58+01:00
A=1 z boków równoległoboku
b= drugi bok

a=0,6dm
h₁= wysokość opuszczona na bok a
h₁=0,6dm+33⅓%z 0,6dm=0,6dm+⅓×0,6dm=0,6dm+0,2dm=0,8dm

b=a+100% z a=0,6dm+100% z 0,6dm=0,6dm+1×0,6dm=1,2dm

pole=ah₁
pole=0,6dm×0,8dm=0,48dm²
h₂=wysokośc opuszczona na bok b

pole=bh₂
0,48dm²=1,2dmh₂
h₂=0,48:1,2
h₂=0,4dm

odp. wysokośc opuszczona na 2 bok ma 0,4dm

podaje ci wymiary prostokątów, jakie masz narysować:
1]pole=0,48dm²
a=np:2cm
b=0,48:2=0,24dm
ty masz narysować w skali 1:2. czyli narysuj prostokąt o bokach:1cm na 1,2cm
2]
a=np. 0,5dm
b=0,48:0,5=0,96dm
narysuj prostokat o bokach: 2,5dm na 4,8cm
8 4 8
2010-02-06T15:04:11+01:00
W równoległoboku jeden bok ma długość 0,6dm , a opuszczona na ten bok wysokość jest o 33⅓ % dłuższa.Drugi bok jest o 100% dłuższy od pierwszego . Oblicz wysokość opuszczoną na drugi bok. Narysuj w skali 1:2 dwa różne prostokąty o takim samym polu ,jak pole tego równoległoboku.

a = 0,6 dm = 6cm

h₁ = 6 + 0,33* 6 = 7,98 cm

b = 6cm + 6cm = 12cm

te 2 zamalowane przeze mnie trojkąty są podobne

czyli ich boki są proporcjonalne.

Czyli:

h₁/b = h/a

7,98/12 = h/6

0,665 = h/6

h = 3,99 cm
________________________

P = a*h = 6*7,98 = 47,88 cm²

pierwszy prostokąt o boku 10cm

10cm * x = 47,88
x = 47,88 : 10
x = 4,79 ≈ 4,8 cm

czyli prostokąt o wymiarach:

4,8x 10

w skali 1:2

2,4cm x 5cm
_______________________________
drugi prostokąt o boku 6cm

6cm * x = 47,88
x = 47,88/6
x = 7,98 ≈ 7,9 cm

czyli prostokąt o wymiarach 6cm x 7,9cm

w skali 1:2

3cm x 3,95cm ≈ 3cm x 4cm
8 2 8