Oto dwa zadania, z którymi mam problem.

1. Uzupełnij równania reakcji spalania alkanów
a) 2C₁₅H₃₂ + 31O₂ -->........+........
b) ........ + ......... --> 9CO₂ + 10H₂O
c) ........ + 6O₂ --> 11C + ......

2. Masa cząsteczkowa alkenu wynosi 70 u. Napisz wzór tego alkenu.

Dziękuję za pomoc :)

2

Odpowiedzi

2010-02-06T14:43:33+01:00
1.
a) 2C₁₅H₃₂+31O₂→30CO+32H₂O
b)C₉H₂₀+14O₂→9CO₂+10H₂O
c)C₁₁H₂₄+6O₂→11C+12H₂O
2. C5H10 penten
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T14:49:04+01:00
1/
2 C15H32 + 31 O2 ---> 30 CO + 32 H2O
C9H20 + 14 O2 ---> 9 CO2 + 10 H2O
C11H24 + 6 O2 ---> 11C + 12 H2O

2/
Ogólny wzór alkenów CnH2n
M = 70 u
MC = 12 u
MH = 1 u

12 * n + 1 * 2 * n = 70
14 * n = 70
n = 5

wzór alkenu C5H10