Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T21:14:09+01:00
* mnożenie
9/151
3m * 4m * 0,3m = 3,6m³
3,6m * 2,6m * 0,3m = 2,808m³
3,6m³ - 2,808m³ = 0,792m³

12/151
a) V₁ = 0,125l = 125cm³ k=x
V₂ ? k=2x
V=a³ V= ³√125 a=5

a₂ = 2x a=10
V₂ = 10³ = 1000cm³

b) Pc=6*a²
Pc₁= 6 * 5² = 150cm²

Pc₂ 6* 10² = 600cm²

600:150 = 4
odp. 4 razy

15/152
a) Pc = 2Pp + Pb
Pc=2*4² + 4*4*8 = 32+128= 160 j²
b) Pc=2* ¼* 3²√3 + 3*3*7 = ½*9√3 + 63 = (4,5√3 +63) j²
c)Pc=2*6* ¼* 2²√3 + 6*9*2 = (12√3 +108) j²

17/152
b)v=Pp*H
Pc=2Pp + Pb
Pp= ½* (5+11)*4 = 32
Pb = 10*2√13 + 10*4 + 10*5 + 10*11 = 20√13 +200
Pc= 2*32 +20√13 + 200 = 264 +20√13

Spr, czy umiesz
1/153
odp. B
2/153
odp. D
3/153
odp. A