1. W pewnej klasie jedna trzecia uczniów uzyskała z historii oceny dostateczne, połowa uzyskała oceny dobre, a pozostali oceny bardzo dobre. Jaka była średnia ocen na semestr z historii w tej klasie? Wynik zaokrąglij do dwóch miejsc po przecinku.

2. W pewnej klasie były 4 oceny bardzo dobre, 8 ocen dobrych, 3 oceny dopuszczające, reszta ocen dostatecznych i średnia 3,57. Oblicz medianę i dominantę zestawu ocen w tej klasie.

3. W pewnej jedna czwarta uczniów uzyskała z geografii na semestr oceny bardzo dobre, połowa oceny dobre, cztery osoby oceny dostateczne, a pozostali oceny dopuszczające. Ilu jest uczniów w tej klasie jeśli jej średnia ocen z geografii wynosi 3,975?

4. Turysta przejechał 30km z prędkością 60km/h, a kolejne 70km w czasie 50 minut, jaka była średnia prędkość turysty na całej trasie?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T02:47:16+01:00
1.
(1/3*3+0,5*4+1/6*5)/1=3,83
2.
(4*5+8*4+3*2+3x)/(15+x)=3,57 I*(15+x)
58+3x=53,55+3,57x
4,45=0,57x
x≈8

Dominanta=3 i 4
Mediana=dwunasta ocena czyli 4
3.
(1/4x*5+1/2x*4+4*3+x-[1/4x+1/2x+4]*2)/x=3,975
(3,25x+12+0,25x-4)/x=3,975 I*x
3,5x+8=3,975x
8=0,475x
x≈17
Uczniów było 17.
4.
pierwsza prędkość: 60km/h
druga prędkość:70km/50min=84km/h

x=(30*60+70*84)/100=76,8km/h
Turysta jechał ze średnią prędkością 76,8 km/h