Odpowiedzi

2010-02-06T14:56:28+01:00
Zad.1 Usuń nawiasy i wykonaj redukcję wyrazów podobnych .
a) (a+b)+(2a-b) = a+ b + 2a -b = 3a
b) 2x + (3y - 2z )+ (3z - 2x) = 2x+3y-2z+3z-2x=3y+z
c) -5ab + (bc - 2ab )+ 4cb=-5ab +bc-2ab+4cb=-7ab+5cb
d) (5xyz - 2xz) + (4zx - 7zyx)=5xyz - 2xz + 4zx - 7zyx = -2xyz+2xz
e) (m+n) -( 2m + 3n)=m+n-2m-3n=-m-2n
f) 3abc-(2cab + 5bac)=3abc-2abc-5abc=-4abc

kolejnosc literek w wyrazie nie ma znaczenia czyli np xyz to to samo co zyx
2010-02-06T14:58:31+01:00
A) a+b+2a-b = 3a
b) 2x+3y-2z+3z-2x =3y + z
c) -5ab+bc-2ab+4cb = -7ab + 5bc
d)5xyz - 2wz + 4zx - 7zyx = -2xyz + 4zx - 2wz
e)m+n-2m-3n= -m-2n
f)3abc-2cab-5bac =-4abc
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T15:06:06+01:00
A/ ( a + b ) + ( 2a -b ) = a + b + 2a - b = 3a
b/ 2x + ( 3y - 2z ) + ( 3z - 2x ) = 2x + 3y - 2z + 3z - 2x = 3y + z
c/ - 5ab + ( bc - 2ab ) + 4bc = - 5ab + bc - 2ab + 4bc = 5bc - 7ab
d/ ( 5xyz - 2xz ) + ( 4xz - 7xyz ) = 5xyz - 2xz + 4xz -7xyz = 2xz - 2xyz
e/ ( m + n ) - ( 2m + 3n ) = m + n - 2m - 3n = - m - 2n
f/ 3abc - ( 2abc + 5abc ) = 3abc - 2abc - 5abc = - 4abc