Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T19:59:43+01:00
Radoska, dnia 24.05.2006 roku

CURRICULUM VITAE

1. DANE OSOBOWE
Imię i Nazwisko: Kinga Kiełbus
Data i miejsce urodzenia: 17 marca 1989 roku w Końskich
Narodowość: polska
Adres: Radoska 40, 26-230 Radoszyce
Telefony kontaktowe: 041-37-36-112, 725616885

2. CELE ZAWODOWE
Moim celem zawodowym jest samodzielna i odpowiedzialna praca w rachunkowości, dlatego jestem zainteresowana pracą na dowolnym stanowisku w księgowości Waszego przedsiębiorstwa. Chciałabym w ten sposób zdobyć niezbędne doświadczenie zawodowe do osiągnięcia założonego celu.

3. WYKSZTAŁCENIE
2002-2005- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Końskich, Technikum Ekonomiczne, technik ekonomista
1999-2002- gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach
1993-1999- Szkoła Podstawowa w Radoszycach

4. DOŚWIADCZENIA PRAKTYCZNE
2005- Firma ,MAR-BUD” Wymiana Okien i Drzwi- staż. Staż odbyłam na stanowisku pracownika biurowego. Do moich obowiązków należała obsługa komputera, prowadzenie korespondencji biurowej.
2004- Konkurs wiedzy ekonomicznej- laureat do nagrody
2004- Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Końskich- praktyka zawodowa. W trakcie praktyki rejestrowałam korespondencje przychodząca i wychodzącą, przepisywałam na komputerze
pisma do wysłania oraz przyjmowałam interesantów.

5. DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI
– znam dobrze język niemiecki
– znam zasady rachunkowości
– obsługuję komputer
– potrafię obsługiwać urządzenia biurowe
– posiadam prawo jazdy kat. B.

6. ZAINTERESOWANIA
– interesuję się muzyka
– wiele czasu spędzam przy komputerze
– moją pasją jest sport

7. REFERENCJE
Referencje przedłożę na żądanie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez przedsiębiorstwo ............................. (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych DzU nr 133, poz. 833 z późn . zm.).
Kinga Kiełbus Radoska, dnia 24.05.2009 roku
Radoska 40
26-230 Radoszyce
041-37-36-112
725616885

Pan
mgr inż. Jan Kowalski
Dyrektor
Przedsiębiorstwo Produkcyjne
,,JUTRZENKA”

ul. Żeromskiego 42
26-230 RADOSZYCE

Szanowny Panie Dyrektorze

Z dużym zainteresowaniem przeczytałam Waszą ofertę pracy zamieszczoną w ,,Tygodniku
Koneckim” nr 5 z 23 mają 2009 roku. Po uważnym przestudiowaniu Waszych wymagań i skonfrontowaniu ich z moimi umiejętnościami jestem przekonana, że bardzo dobrze spełniam wszystkie stawiane przez Was warunki o doskonale nadaję się do podjęcia pracy w Waszym przedsiębiorstwie na stanowisku referenta ekonomicznego.
W ubiegłym roku ukończyłam Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr 3 w Końskich i zdobyłam tytuł technika ekonomisty. Posiadam więc odpowiednie wykształcenie i umiejętności do wykonywania pracy referenta ekonomicznego. W trakcie nauki bardzo dobrze poznałam zasady rachunkowości,ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw oraz podstawy ekonomii.
Nauczyłam się też dobrze obsługiwać komputer. Potrafię pracować w środowisku: Windows, w tym z takimi aplikacjami jak: MS Word, MS Excel, MS Access. Potrafię też redagować pisma w różnych sprawach oraz obsługiwać urządzenia techniki biurowej, takie jak: kserokopiarka, telefaks, bindownica, niszczarka i laminator. Dobrze znam zasady obiegu pism: potrafię wykonywać wszystkie czynności związane z ich przyjmowaniem, rozdzielaniem,ewidencjonowaniem, załatwianiem i wysyłaniem.
Mam również zalety, które predestynują mnie do pracy na tym stanowisku. Znam dobrze w mowie i piśmie język niemiecki. Posiadam prawo jazdy kat. B. Potrafię pracować w zespole i bardzo szybko się uczę. Jestem też dyspozycyjna, komunikatywna i kreatywna.
Jestem przekonana, że bardzo dobrze sobie poradzę na stanowisku referenta ekonomicznego.
Mam nadzieję, że szczegóły dotyczące mojej przydatności w pracy w Waszym przedsiębiorstwie będę mogła przedstawić w czasie bezpośredniej rozmowy, w dowolny terminie, zaproponowanym przez Pana Dyrektora.


Z wyrazami szacunku


W załączeniu przesyłam:
1.Kwestionariusz osobowy.
2.Curriculum vitae.
3.Świadectwo maturalne.
4.Orzeczenie lekarskie.


11 3 11