Odpowiedz na pytania.
1. Które potwierdzają prawdziwość hipotezy o cząsteczkowej budowie ciał? Wymień je.
2. Jaką nazwę nosi zjawisko samorzutnego mieszania się różnych substancji? Podaj przykłady tego zjawiska.
3. Jakie znaczenie ma zjawisko dyfuzji dla życia ludzi i zwierzą? Podaj odpowiednie przykłady.
4. Jaki jest wpływ temperatury na zjawisko dyfuzji? Podaj przykład potwierdzający ten wpływ.
5. Jaką nazwę nosi skala temperatur używana przez naukowców? O ile jest przesunięty punkt zerowy tej skali w stosunku do skali Celsjusza?
6. Dlaczego -237 stopni Celsjusza to najniższa temperatura w przyrodzie.

Proszę o odpowiedzi na wszystkie pytania.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T15:32:57+01:00
1) Zmieszanie ze sobą soku pomarańczowego i wody. Puste miejsce między drobinami wody zajmuje sok, przez co dwie substancje się mieszają.
2) Dyfuzja- proces samorzutnego mieszania się różnych substancji, np. rozpylenie perfum w jednej części pokoju(po kilku minutach zapach będzie w całym pomieszczeniu.
3) Dyfuzja ma niekorzystne znaczenie w zanieczyszczeniu powietrza. Szkodliwe gazy wydobywane z kominów fabrycznych, pod wpływem wiatru (dyfuzji) przemieszczają się. Podobnie spaliny samochodowe rozprzestrzeniają się w powietrzu. Nie ma to korzystnego znaczenia w zdrowiu ludzi i zwierząt.
4) W wyższej temperaturze dyfuzja zachodzi szybciej, bo średnie szybkości cząsteczek są szybsze. Np. herbata parzy się szybciej w szklance z gorącą wodą.
5) Skala Kelwina(K). 0⁰C=373K
6) Przy temperaturze -273⁰C średnia szybkość cząsteczek to 0 m/s. Nie można uzyskać mniejszej szybkości niż ta, której odpowiada spoczynek. Czyli najniższą temperaturą jest -273⁰C(dokładnie -273,15⁰C) czyli 0K ( zero Klevinów).

Jeśli się spodoba proszę o naj :*
Mam nadzieję, że pomogłam xD
109 4 109