Odpowiedzi

2009-10-08T16:07:10+02:00
Metan- CH₄

Potrzebna masa atomowa:
C- 12u
H- 1u

wodoru jest cztery cząsteczki zatem 1u*4= 4u

Obliczam stosunek węgla do wodoru

C/H= 12/4 po skróceniu 3/1 zatem stosunek węgla do wodoru w cząsteczce metanu wynosi 3/1
4 5 4
2009-10-08T16:23:25+02:00
CH₄
m atomowa C = 12u.
m at H = 1u.

Mamy jeden węgiel i 4 atomy wodoru czyli: porównujemy 12u do 1u.*4 = 12u:4u = po skróceniu 3:1

Stosunek masy wegla do masy atomu wodoru w cząsteczce metanu wynosi 3:1.
1 5 1