Odpowiedzi

2010-02-06T19:42:30+01:00
Zakladam 1000cm3 czyli 1 dm3 roztworu. Z definicji steżenie molowe informuje o ilosci moli rozpuszczonej substancji w 1 dm3 roztworu. Zatem liczę masę 1000cm3 jako iloczyn objętości i gęstości. Czyli 1000cm3 x 1,18g/cm3 = 1180g.
Teraz obliczam masę kwasu: masa molowa HCl = 36,5g/mol m=36,5 razy 12 = 438g. Z tego wniosek, że w 1dm3 roztworu jest rozpuszczone 438g kwasu. Teraz wystarczy obliczyc jaki to stanowi procent z całej masy roztworu. Stąd: 1180g stanowi 100% to 438g stanowi x To x = 438 razy 100% dzielone przez 1180 = 37,11%
2010-02-06T22:54:22+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1. Z def. stęż. molowego 12moli------1000cm3
2. Liczbę moli HCl zamieniam na masę(dzięki znajomości masy molowej HCl)
Masa molowa HCl=1g+35,5g=36,5g/mol
36,5g-----1mol
xg--------12 moli
x=36,5*12/1
x=438g
3. Objętość roztworu zamieniam na masę roztworu (dzięki znajomości gęstości)
1,18g------1cm3
xg--------1000cm3
x=1,18*1000
x=1180g roztworu
4. Z otrzymanych wartości tworzę nową proporcję
438g----1180g
xg-------100g
x=438*100/1180
x=37g, czyli jest to roztwór 37%
2010-02-07T01:13:19+01:00
Korzystamy ze wzoru przeliczen stezen molowych na procentowe. wzór to:
Cp=Cmol*M*100%/d
podstawiamy dane
Cp=12*36,5*100/1,18
Cp=37,11%
i gotowe
1 1 1