Zad.1

Ile wynosi średnia moc robotnika, który wrzucił łopatą na samochód o wysokości 1.8m węgiel o masie 3t w czasie 6 godz?

zad.2

Wyznacz moc silnika autobusu, który poruszając się z prędkością 54 km/h pokonuje opór powietrza i siłę tarcia równe razem 3 kN.


Bardzo proszę o podanie wszystkich obliczeń.
odp do zad 1- 2.5 W
odp do zad 2 - 45 kW

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-06T15:40:17+01:00
Zad 1)
Dane:
m= 3t - 3000 kg.
h=1.8m
g=10m/s²
Szukane;:
Ile wynosi średnia moc robotnika?
P=?
Rozwiązanie:
t= 6h - 21600 min.
P=W/t
W=Ep.
Ep=3000kg*10m/s²*1.8m
Ep=54000
P=54000J/21600
P=2.5 W
Odp: Średnia moc robotnika wynosi 2.5W

Zad 2)
Dane:
prędkością 54 km/h
opór powietrza i siłę tarcia równe razem 3 kN.
Szukane;
moc silnika autobusu,?
Rozwiązanie:
P=Fv
P=3000N*15m/s
P=45000W
P=45kW
Odp:Moc silnika autobusu wynosi 45kW
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T15:45:04+01:00
Zad1.
m=3t=3000kg
t=6h=21'600s
h=1,8m
P=?

Siła potrzebna aby podnieść węgiel jest równa sile przyciągania

F=Fg
Fg=mg
F=30'000N
W=F*s gdzie s to h
W=F*h
W=30'000N*1,8=54kJ
P=W/t
P=54000/21600=2,5W ->moc robotnika


zad 2.
V=54km/h=15m/s
F=3kN

Jeżeli samochód porusza się ruchem jednostajnym to z pierwszej zasady dynamiki wnioskujemy że siła ciągu samochodu jest równa siłom oporu.

F=3kN
P=F*V
P=3'000N*15m/s=45kW ->moc samochodu