Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T17:18:19+01:00
Pieśń ta pochodzi ze zbiorów ksiąg drugich czyli, ze zbiorów utworów, w których poeta zastanawia się nad problemem wartości, ich roli w życiu człowieka, porusza także kwestie związane z filozofią i moralnością. Kochanowski doskonale łączył antyk z chrześcijaństwem, umiejętnie wprowadzając motyw Fortuny- bogini przeznaczenia -równy pojęciu boskiej opatrzności. Słowo Fortuna, które pojawia się w Pieśni III, ma dwa znaczenia: pisane wielką literą, to nazwa starożytnej bogini, natomiast to drugie zaczynające się od małej litery oznacza majątek, bogactwo. Utwór zawiera wiele rad, przestróg dla czytelnika, do którego zresztą podmiot liryczny zwraca się bezpośrednio "Nie wierz Fortunie..", "Ty pomni..". Według autora los człowieka jest zmienny, niepewny, na co wskazuje epitet "niestała pani z przyrodzenia"; człowiek musi być przygotowany na to, że w każdej chwil jego życie może ulec wielkiej zmianie. Gatunek, do którego należy ten utwór to oczywiście pieśń sięgająca swymi korzeniami antyku. Miała charakter meliczny, czyli była tekstem przeznaczonym do śpiewania przy akompaniamencie muzycznym. W utworach Kochanowskiego bez trudu można dotrzeć ślady dawnej muzyczności. Mam tu na myśli budowę stroficzną oraz regularną rytmizację- autor chętnie posługiwał się wierszem o równej liczbie sylab w wersie (wiersz sylabiczny). Tak jest i tutaj, gdzie mamy do czynienia z jedenastozgłoskowcem i cztero wersowmi zwrotkami o parzystych rymach (aabb). Na koniec poeta przeciwstawia przemijającemu bogactwu wartość stałą, jaką jest cnota- główna cecha stoików. Szczęściem okazuje się być życie zgodne ze wskazaniem cnoty- gwarantuje ono bowiem spokój i poczucie wolności. Człowiek nie jest w stanie przewidzieć przyszłości, ani kierować własnym losem w takim stopniu, jakby tego chciał, bo Fortuna jako "niestała pani z przyrodzenia, często więc rada sprawy swe odmienia". Jedynie cnota oraz umiar, o zachowanie którego autor apeluje w wielu swych utworach, stanowią niejako pancerz, który skutecznie broni przed przeciwnościami losu.
25 4 25