Mam streścic przypowieści
Mk 4,2
Te 13,20-21
MT 13,14
MT 14,44
mt 14,45-46
MK 4,26,29
MT 13,47-50
MT 13,1-9
MT 13,13-...
mk 4m24-25
mt 20,13-16
tk 14,15-24


Wiem że tu chodzi o jakieś przypowieśći o sieci itp.


Pozdrawiam i serdecznie dziękuje za poświęcony czas

1

Odpowiedzi

2010-02-06T18:15:59+01:00
Mk. 4, 2-9
Siewca poszedł siać a jego ziarna padały na drogę gdzie wydzibały je ptaki. Na skały gdzie wzeszło i szybko uschło. Kolejne padło między ciernie i stłamszone nie wzeszło. W reszcie padły ziarna na ziemię żyzną gdzie dały plon wielokrotny sześdziesięcikrotny, stukrotny. Jezus dodał jeszcze do tago: << Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.>>

Te
brak

Mt 13, 14
To samo co u w Mk. 4, 2-9

Mt 14, 44

Nie ma tam 44 wersów ale streszcze ci to co jest w tym rozdziale ale to nie przypowieść.

Jezus wjechał do genezaret i a ludzie dotykali go kto się otarł o jego płaszcz został uzdrowiony. Wszystkich chorych z okolicy do niego przynoszono.

Mt 14, 45-46 Brak tego w piśmie świętym

Jezus mówi o plonie że gdy wzrośnie spotyka je śerp tnący zboże. Mówił o ziarnie że nie wiadomo czy w ziemi śpi czy nie.

Mt 13, 47-50

Syn Boży opowiada o sieci z rybami i selekcji tych na dobre i złe porównóje je do selekcji na końcu świata ci nipsłószni trafią do ognia piekieł a dobrzy do królestwa niebieskiego.

MT 13,1-9
To co w Mk 4,2-9

Mt 13, 13-...
Crustus mówi o przepowiedni Izajasz w której prorok mówił iż ludzie będą słuchać a nie zrozumieją patrzeć a nie zobaczą gdyż stwardniało im serce.
Jezus potem podsumował że lepjej gdy ludzie nie zawsze widzą i słyszą. A prorocy którzy zobaczyć chcieli nie ujżeli a co szłyszeć pragneli nie usłyszeli.

mk 4m24-25

Jezus mówi o mirze którą mierzy każdy i że im odmierzą oraz dodadzą bo kto posiadał dostał więcej a kto nie mniał pozbawiny zostanie tego czego nie ma.

mt 20,13-16

Chrystus powiada o robotnikach w winnicy z którymi umowiono się na jednego denara. Kazano jednemu wziąć co mu dane i pójść. Pracodawca powiedział że i ostatniemu chce dać tak jak i jemu. Zadając mu pytanie <<czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?>>. A Jezus rzekł <<Ostatni będą pierwszymi a pierwsi ostatnimi>>.

tk 14,15-24
Brak tego w piśmie świętym "tk" nie jest do niczego przypisane.