Michał,Paweł,Adam i Krzyś mierzyli koła w swoich rowerach. Rower Adama ma koła o średnicy 60 cm, Michała o promieniu 40 cm. Paweł natomiast obliczył, że obwód koła jego roweru jest rowny 56π cm, zaś obwód koła roweru Krzysia 40π cm. Który z rowerów ma koła o największej średnicy?
A. rower Adama B. rower Krzysia C. rower Michała D. rower Pawła

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T15:43:39+01:00
ŚA=60cm
ŚM=40cm*2=80cm
ŚP=56cm
ŚK=40cm
Odp.C Rower Michała ma największą średnicę.2010-02-06T15:47:42+01:00
Rower Adama - r = 60
Rower Michała - r = 40 cm
Rower Pawła - L = 56 π cm
r - ?
L = 2πr
r = L : 2 π
r = 56 π cm : 2 π
r = 56 cm : 2
r = 28 cm
Rower Krzysia - L = 40 π cm
r - ?
L = 2πr
r = L : 2 π
r = 40 π cm : 2 π
r = 40 cm : 2
r = 20 cm

Odp. C.
2010-02-06T15:54:57+01:00
D- średnica
r-promień

koło roweru Adama:
d=60cm

koło r.Michała:
r=40cm
d=2r
d=80cm

koło r.Pawła:
P=2πr
P=56πcm
56π=2πr /:2π
r=28cm
d=56cm

koło r.Krzyśka:
P=2πr
P=40πcm
40π=2πr /:2π
r=20cm
d=40cm

Odp: Koło o największej średnicy ma rower Michała