Ile gramów siarczku żelaza (III) powstanie w reakcji 11,2 g żelaza z siarką?

Ile gramów wody otrzyma się podczas reakcji 200g wodoru z tlenem?

Ile gramów siarczanu (VI) potasu otrzyma się podczas reakcji zobojętniania 196 g kwasu siarkowego (VI)?

Z góry dziękuję i bardzo proszę o obliczenia :)
Pozdrawiam.,

1

Odpowiedzi

2010-02-06T16:08:58+01:00
Ile gramów siarczku żelaza (III) powstanie w reakcji 11,2 g żelaza z siarką?

M(Fe)=56 g/mol
M(Fe₂S₃)=2*56 + 3*32 =208 g/mol

2Fe + 3S → Fe₂S₃
2mole-------1mol
112g---------208g
11,2g---------x
x=20,8g

---------------------------------------------------------------------
Ile gramów wody otrzyma się podczas reakcji 200g wodoru z tlenem?

2H₂ + O₂ →2H₂O
2mole------2mole
4g-----------36g
200g-------x
x=1800g

---------------------------------------------------------------------
Ile gramów siarczanu (VI) potasu otrzyma się podczas reakcji zobojętniania 196 g kwasu siarkowego (VI)?
M(H₂SO₄)=2*1+32+4*16= 98 g/mol
M(K₂SO₄)=2*39+32+4*16=174 g/mol

H₂SO₄ + 2KOH → K₂SO₄ + 2H₂O
1mol----------------1mol
98g-----------------174g
196g---------------x
x=348g
8 5 8