Z metanu otrzymano 6kg mrówczanu metylu. Napisz równania odpowiednich reakcji, które pozwolą na otrzymanie tego produktu. Oblicz jaką objętość (w warunkach normalnych) metanu należy przygotować do reakcji(wszystkie procesy biegną z wydajnością 100%). Z góry dziękuje jeśli ktoś podoła:]

1

Odpowiedzi

2010-02-07T23:43:10+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1. Otrzymanie metanolu
CH₄ +Cl₂--->CH₃Cl + HCl (reakcja biegnie w obecności światła)
CH₃Cl + NaOH--->CH₃OH + NaCl
2. Otrzymanie kwasu mrówkowego
CH₄ +Cl₂--->CH₃Cl + HCl (reakcja biegnie w obecności światła)
CH₃Cl + NaOH--->CH₃OH + NaCl
CH₃OH + CuO--->HCHO + Cu + H₂O
HCHO + 2Cu(OH)₂--->HCOOH + Cu₂O + 2H₂O
3. Otrzymanie mrówczanu metylu(estru)
CH₃OH + HCOOH--->HCOOCH₃ + H₂O

Z powyższych reakcji widać, że 1mol metanu jest potrzebny na otrzymanie metanolu i 1mol metanu na otrzymanie kw.mrówkowego, więc:
2CH₄--->HCOOCH₃
Masa HCOOCH₃=60g/mol
2*22,4dm3------60g estru
xdm3-----------6000g(6kg) estru
x=44,8*6000/60
x=4480dm3(4,48m3) mrówczanu metylu
1 5 1