Jacek trenuje podnoszenie ciężarów. Podczas zawodów podrzucił sztangę na 2,4 m. Czas trwania próby wynosił 0,9 s, a przyrost energii potencjalnej równy 3,6 kJ.
a) Oblicz masę sztangi
b) Oblicz średnią moc, jaką wydatkował Jacek w trakcie próby
c) Oblicz wartość siły, z jaką jedna ręka sztangisty działała na sztangę.

Podczas obliczeń przyjmij g = 10 m/s2

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T15:47:58+01:00
A)
Ep = 3600J
mgh = 3600J
2,4m x 10m/s² x m = 3600 J
24 m²/s² x m =3600 kg xm² / s²
m = 3600 kg / 24 =150 kg

b)
P = W/t
P = Ep/t
P = 3600J / 0,9 s = 4000 W

c)
W = F x s
F = W/s
F = 3600J / 2,4 m = 1500 N

Teraz dzielimy F na 2 bo dzialal sztangista dwoma rekami a odpowiedz ma byc jaka sila dzialal jedna reka.

F = 750 N
1 5 1
2010-02-06T15:50:00+01:00
A)
Przyrost energii jest równy energii potencjalnej:
deltaE = m*g*h
m = deltaE / (g*h)
m = 3,6kJ / (9,81m/s^2 * 2,4m)
m = 153kg
b)
Średnia moc to iloraz pracy i czasu, w którym praca została wykonana:
P = W/t
P = 3,6kJ / 0,9s = 4kW
c)
Policzymy najpierw z jaką siłą sztangista podnosił sztangę (to jest z jaką siłą na sztangę działały obie jego ręce).
Praca to iloczyn siły i przesunięcia.
W = F*s
F = W/s
F = 3,6kJ / 2,4m = 1,5kN
Jedna ręka działała zatem z siłą:
F/2 = 0,75kN
1 5 1