1. Ustal wzór sumaryczny oraz podaj nazwę związku chemicznego, którego cząsteczka zawiera 2 atomy pierwiastka o łącznej masie atomowej 54 u i 3 atomy innego pierwiastka. Masa cząsteczkowa tego związku chemicznego wynosi 150 u.
2. Ustal wzory sumaryczne związków chemicznych składających się z następujących pierwiastków chemicznych ( liczby podane w nawiasie oznaczają wartościowość ).
a) N(IV) i O(II) b) Na(I) i S(II) c) Ca(II) i Cl(I) d) Al(III) i O (II)
3.Oblicz:
a) stosunek masowy w siarkowodorze.
b) zawartość procentową pierwiastków chemicznych w tym związku chemicznym.
4. W wyniku reakcji redukcji tlenku ołowiu (II) węglem otrzymano 20,7 g ołowiu. Oblicz, ile gramów węgla wzięło udział w tej reakcji chemicznej.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-06T15:56:53+01:00
1. Ustal wzór sumaryczny oraz podaj nazwę związku chemicznego, którego cząsteczka zawiera 2 atomy pierwiastka o łącznej masie atomowej 54 u i 3 atomy innego pierwiastka. Masa cząsteczkowa tego związku chemicznego wynosi 150 u

150u-54u=96u
96u:3=32u to jest siarka i jest jej 3 atomy
54u:2=27u to jest glin i jest go 2 atomy
wzór :Al2S3

2. Ustal wzory sumaryczne związków chemicznych składających się z następujących pierwiastków chemicznych ( liczby podane w nawiasie oznaczają wartościowość ).
a) N(IV) i O(II) NO2
b) Na(I) i S(II) Na2S
c) Ca(II) i Cl(I) CaCl2
d) Al(III) i O (II) Al2O3

3.Oblicz:
a) stosunek masowy w siarkowodorze.
b) zawartość procentową pierwiastków chemicznych w tym związku chemicznym.

a)H2S 2*1:32=2:32=1:16
b)MH2S=2+32=34u
%H=2/32*100%=6,25%
%S=100%-6,25%=93,75%

4. W wyniku reakcji redukcji tlenku ołowiu (II) węglem otrzymano 20,7 g ołowiu. Oblicz, ile gramów węgla wzięło udział w tej reakcji chemicznej.

2PbO+C=CO2 + 2Pb

MPb=207
n=m/M=20,7/207=0,1 mola

1 mol C ------------2 mole Pb
x-------------------0,1 mola Pb
x=0, 05 mola C

MC=12g/mol
m=n*M=12*0,05=0,6 g C
78 3 78
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T19:14:32+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1.
54u/2 atomy=27u (taką masę posiada glin-Al)
150u-54u=96u/3 atomy=32u (taką masę posiada siarka-S)
wzór siarczku glinu to Al2S3
2.
a) NO₂
b) Na₂S
c) CaCl₂
d) Al₂O₃
3.
H₂S
mH=1u, mS=32u
mH : mS = 2 :32
mH : mS = 1 : 16

 

%H = (2/34)*100% = 5,9%

%S = (32/34)*100% =94,1%  


4.
PbO+C-->Pb+CO
mPb=207u, mC=12u
207gPb-----12gC(dane wynikające z reakcji)
20,7gPb-----xgC(dane i szukane wynikające z treści zadania)
x=20,7*12/207
x=1,2g C

217 4 217