Odpowiedzi

2010-02-06T16:04:24+01:00
Zadaniem stawiającym przez Sakrament Bierzmowania jest bronienie swojej wiary uczynkiem i słowem. Sakrament ten przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej. Poprzez namaszczenie bierzmowany otrzymuje dopełnienie łaski chrztu i szczególną moc Ducha Świętego. Ci, którzy zostali namaszczeni uczestniczą głębiej w posłaniu Jezusa Chrystusa i w pełni Ducha Świętego, którą On posiada, aby całe ich życie wydawało miłą Bogu wonność Chrystusa. Skutkiem Bierzmowania jest jest pełne wylanie Ducha Świętego dlatego udziela się go tylko raz, ponieważ jest on dopełnieniem chrztu i wyciska na duszy niezatarte duchowe znamię. Celem przygotowania do bierzmowania jest doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego. Przyjmując bierzmowanie trzeba być w stanie łaski uświęcającej, ponieważ trzeba oczyścić się na przyjęcie daru Ducha Świętego.