Pocisk o masie 0,2 kg leci poziomo z prędkością o wartości v1= 500m/s i przebija drzewo o średnicy pnia d=40cm. po przebiciu drzewa ma on prędkość o wartości v2= 100m/s. oblicz prace wykonaną przez pocisk podczas przebijania drzewa, oraz średnią wartość siły oporu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T16:07:23+01:00
Praca jest równa zmianie energii kinetycznej
W=E₁-E₂
W=mv₁²/2-mv₂²/2
W=m/2(v₁²-v₂²)
W=0,1kg(250000m²/s²-10000m²/s²)
W=24000J=24kJ
W=Fs
F=W/s
F=24000J:0,4m
F=60000N=60kN
1 5 1