Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T16:21:49+01:00
Biocenoza jest to zespół organizmów (populacji roślin i zwierząt)współżyjących w biotopie, powiązanych ze sobą (bezpośrednio lub pośrednio) w łańcuchu pokarmowym lub innymi zależnościami wewnątrz- i między gatunkowymi (np. ofiary - drapieżniki, żywiciele - pasożyty); biocenoza jest samodzielną jednostką utrzymująca równowaga dynamiczną (samoregulującą się).
Równowaga jest tym bardziej stała ,jej regulacja tym doskonalsza,im więcej gatunków wchodzi w skład biocenozy Duża liczna gatunków i grup drapieżców zapewnia bardziej skuteczna regulację liczebności ich ofiar.
duże zróżnicowanie biocenozy stwarza poszczgolnym gatunkom większe mozliwości wyboru i omijania konkurentów . W efekcie mogą żyć one obok siebie , a w razie potrzeby zastepować sie wzajemnie Stąd to biocenozy najbogatsze i najbardziej zróżnicowane są też najlepiej zrównoważone .