Odpowiedzi

2010-02-06T16:27:19+01:00
1. Obywatel - określenie jednostki w państwie. Poddany - oznaczał w państwach o ustroju monarchicznym wszystkich mieszkańców danego państwa, gdyż byli poddani władzy i woli monarchy.
2. W naturalny, sposób w swej działalności partia próbuje łączyć pierwiastek "społeczny" (np. reprezentacja interesów klasowych), z pierwiastkiem "politycznym" (kontrola procesów decyzyjnych w państwie). Na funkcje, jakie dana partia spełnia w środowisku, w którym działa, składa się m.in. jej wiek, trwałość, struktura wewnętrzna, doświadczenie wyborcze lub polityczne.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T16:27:55+01:00
Obywatel- to osoba mieszkająca w danym kraju
Poddany-w państwach o ustroju monarchicznym oznaczał
mieszkańca danego państwa
Funkcje partii politycznych-reprezentowanie interesów określonej społecznej grupy społeczeństwa,a głównym celem jej działania jest zamiar zdobycia bądź utrzymania państwowej władzy aby móc zrealizować swój polityczny program.