Podkreśl czynniki, które decydują o lokalizacji zakładów high-tech.
1. Bliskość złóż surowców mineralnych.
2. Sąsiedztwo wyższych uczeni i instytucji naukowo-badawczych.
3. Dobrze rozwinięta komunikacja lotnicza i samochodowa.
4. Ukształtowanie powierzchni.
5. Sąsiedztwo firm zajmujących się podobną działalnością.
6. Nieznaczne zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego.

Zad. 2/60 - Puls Ziemi, II gim

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T16:12:06+01:00