Odpowiedzi

2010-02-06T16:16:54+01:00
X=pierwsza część
y=druga część

x+y=240 000
½(x-y)=⅕x

x=240 000-y
½(240 000-y)-½y=⅕(240 000-y)
120 000-½y-½y=48 000-⅕y
-y+⅕y=48 000-120 000
-⅘y=-72 000
y=72 000:⅘
y=90 000

x=240 000-90 000
x=150 000

odp. kwote podzielono na kwoty:150 000 i 90 000.
2 5 2