11. Wyjaśnij termin apartheid. (1 p.)

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

11. Wyjaśnij, kim są Burowie. (1 p.)

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

12. Wymień trzy najważniejsze surowce mineralne RPA. (3 p.)

a) .............................................................................................................................................................................................

b) .............................................................................................................................................................................................

c) .............................................................................................................................................................................................

1

Odpowiedzi

2010-02-06T16:28:04+01:00
Apartheid - segregacja rasowa , której mniejszości ludności białej kontrolowała życie gospodarcze społeczne i polityczne

burowie - osadnicy holenderscy oderwani od macierzystego kraju

surowce mineralne RPA- węgiel kamienny, mangan, uran

jak pomogłem daj naj ;]
48 4 48