1.Zapisz wzór sumaryczny i strukturalny wodorotlenku glinu.
2.W cząsteczce kwasu o wzorze H2SO3 podkreśl resztę kwasową i określ jej wartościowość. Oblicz wartościowość siarki i podaj nazwę tego kwasu.
3.Oblicz masę cząsteczkową kwasu azotowego (V).
4.Zapisz równanie reakcji otrzymywania kwasu węglowego.

1

Odpowiedzi

2010-02-06T16:31:39+01:00
1. Al(OH)3
/-OH
Al-OH
\-OH

2. reszta kwasowa - SO3 wartościowośc - II
wartościowośc siarki - IV
Jest to kwas siarkowy (IV)

3. 1u + 14u + 3*16u = 63u

4. -utlenianie węgla
C + O2 -----> CO2
-reakcja z H2O
CO2 + H2O -----> H2CO3

Wszystko jest napewno dobrze.

PS w dodanym załączniku masz narysowany wzór strukturalny do pierwszego ;).
5 5 5