Daje naj
zadania z twierdzeniem pitagorasa bardzo proszę o pomoc bo muszę sie ich nauczyć na pamięć
zad1
W okregu o promieniu 26cm narysowano cięciwę AB o długości 20cm. Oblicz odległość cięciwy AB od równoległej do niej średnicy okręgu.
zad2
W okręgu o średnicy 4 dm, w odległości 12cm od jego środka, poprowadzono cięciwę. Jaka częsć długości średnicy okręgu stanowi długość tej cięciwy?

1

Odpowiedzi

2010-02-06T22:03:27+01:00
1.
20:2=10
a²=26²-10²
a²=676-100
a²=576
a=24 (odległość cięciwy od okręgu)

2.
3dm=40cm
40:2=20 (długość promienia)
a²=20²-12²
a²=400-144
a²=256
a=16 (długość cięciwy)

16/40 =4/10
długość cięciwy stanowi 0,4 długości okręgu
1 1 1