Odpowiedzi

2010-02-06T16:24:42+01:00
Pod względem administracyjnym obwód wchodzi w skład utworzonego w 2000 r. Północno-Zachodniego Okręgu Federalnego.Największym miastem obwodu jest jego ośrodek administracyjny – Kaliningrad, skupiający ok. 45% całej populacji regionu. Oprócz niego na terenie obwodu znajduje się 21 miast i pewna liczba osiedli typu miejskiego.
Do średniowiecza obszar dzisiejszego obwodu zamieszkiwali bałtyccy Prusowie, którzy w XIII wieku zostali podbici przez Krzyżaków. W wyniku germanizacji oraz osadnictwa niemieckiego do XVI w. obszary obwodu stały się obszarem zamieszkanym przez ludność niemiecką.

; )
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T16:39:17+01:00
Obwód zajmuje powierzchnię 15,100 km2. Głównymi miastami kraju są: Kaliningrad - 423 tysięcy mieszkańców.
Na terenie obwodu znajdują się największe na świecie złoża bursztynu, obejmujące prawdopodobnie ponad 90% światowych zasobów tego surowca. Na terenie obwodu znajdują się złoża ropy naftowej , gazu ziemnego , wysokie jakości soli kamiennej, fosforu, węgla kamiennego .
2010-02-06T17:29:36+01:00
Stolica obwodu jest Kaliningrad. Powierzchnia 15 096 km². Liczba ludności 937 400. Zdecydowana większość ludności obwodu wyznaje prawosławie.Teren obwodu w przeciwieństwie do większości obszarów Rosji wykazuje dodatni przyrost naturalny. Na terenie obwodu znajdują się największe na świecie złoża bursztynu, obejmujące prawdopodobnie ponad 90% światowych zasobów tego surowca. Najwięcej bursztynu wydobywa się w rejonie osiedla Jantarnyj, gdzie często poddawany jest on także obróbce. Znajdują się tutaj także niewielkie złoża ropy naftowej.