Odpowiedzi

2010-02-06T16:31:07+01:00
Rewolucja neolityczna
przejście od gospodarki zbieracko-łowieckiej do rolniczo-hodowlanej. Był to proces stopniowy, który najszybciej dokonał się na Bliskim Wschodzie. Około 10-7 tys. lat temu zaczęto tam uprawiać zboża, które wcześniej rosły dziko: jęczmień, owies, pszenicę, udomowiono bydło, potem psa, kozę, owcę i dopiero potem świnię.

Nowe zajęcia człowieka przyczyniły się do tego, że zaczął prowadzić osiadły tryb życia, co z kolei pociągnęło za sobą udoskonalenie budownictwa, rozwój technik produkcji narzędzi, rzemiosła (tkactwo, plecionkarstwo, garncarstwo), a z czasem rozwinęła się wymiana handlowa. Nastąpił podział pracy (specjalizacja).

Rozwój rolnictwa i hodowli pozwalał na zapewnienie bytu znacznie większej liczbie ludzi - wzrosła więc liczebność grup. Uprawa i hodowla wymagała jednak poznania przyrody - cyklów wegetacyjnych, zwyczajów zwierząt hodowlanych, sposobów przechowywania ziarna pod zasiew itp.
  • Użytkownik Zadane
2010-02-06T16:49:56+01:00
Rewolucja neolityczna
przejście od gospodarki zbieracko-łowieckiej do rolniczo-hodowlanej. Był to proces stopniowy, który najszybciej dokonał się na Bliskim Wschodzie. Około 10-7 tys. lat temu zaczęto tam uprawiać zboża, które wcześniej rosły dziko: jęczmień, owies, pszenicę, udomowiono bydło, potem psa, kozę, owcę i dopiero potem świnię.

Nowe zajęcia człowieka przyczyniły się do tego, że zaczął prowadzić osiadły tryb życia, co z kolei pociągnęło za sobą udoskonalenie budownictwa, rozwój technik produkcji narzędzi, rzemiosła (tkactwo, plecionkarstwo, garncarstwo), a z czasem rozwinęła się wymiana handlowa. Nastąpił podział pracy (specjalizacja).

Rozwój rolnictwa i hodowli pozwalał na zapewnienie bytu znacznie większej liczbie ludzi - wzrosła więc liczebność grup. Uprawa i hodowla wymagała jednak poznania przyrody - cyklów wegetacyjnych, zwyczajów zwierząt hodowlanych, sposobów przechowywania ziarna pod zasiew itp.