Przetłumacz na polski:
Look,it's nine o'clock and the classroom is empty.
Weel,the whole school's in the main hall now.They are listening
to the hesdmaster.He is talking about our school football team.The football team's really good this year.
The playerts are practising every day.Yes,I know.My brother practise for four hours every afternoon.Then he is watching football on TV.He's football crazy! Let's go to the hall! Look,the headmaster is giving a cup to team!
b)Przetłumacz na polski
Are the pupils listening to their headmaster?
Is the headmaster talking to the pupils?
Are the football team sitting down now?
Does Sam piactise every day?
Does Julie's brother watch often football on TV?
Is Sam playing football now?

2

Odpowiedzi

2012-08-01T17:59:54+02:00

Spójrz, jest 9:00, a klasa jest pusta.

Dobrze, cała szkoła jest teraz w głównym holu. Słuchają dyrektora. Mówi on o naszek szkolnej drużynie piłki nożnej. Drużyna jest naprawde dobra w tym roku.

Gracze ćwiczą codziennie. Tak, wiem. Mój brak ćwiczy 4 godzinny każdego popołudnia. Później ogląda piłkę w telewizji. On jest zwariowany na punkcie piłki! Chodżmy do holu!

Popatrz! Dyrektor daje puchar drużynie.

 

 

b)

Czy uczniowie słuchają swojego dyrektora?

Czy dyrektor mówi do uczniów?

Czy drużyna piłkarska siedzi teraz?

Czy Sam ćwiczy każdego dnia?

Czy brat Julii często ogląda piłkę w telewizji?

Czy Sam gra teraz w piłkę?

2012-08-01T18:33:28+02:00

a)

A. Patrz, jest dziewiąta godzina a klasa jest pusta.

B. No cóż, teraz cała szkoła jest na głównym korytarzu. Oni słuchają dyrektora. Mówi o naszej szkolnej drużynie piłkarskiej. Drużyna w tym roku wypadła bardzo dobrze. Gracze trenują codziennie.

A. Tak, wiem. Mój brat trenuje po cztery godziny każdego popołudnia. Potem ogląda piłkę nożną w telewizji. On jest fanatykiem piłki nożnej!

B. Chodźmy na korytarz!

A. Patrz, dyrektor wręcza drużynie puchar!

 

b)
Are the pupils listening to their headmaster? - Czy uczniowie słuchają swojego dyrektora?

 

Is the headmaster talking to the pupils? - Czy dyrektor mówi do uczniów?


Are the football team sitting down now? - Czy drużyna piłkarska teraz siedzi?


Does Sam piactise every day? - Czy Sam trenuje codziennie?


Does Julie's brother watch often football on TV? - Czy brat Julii często ogląda piłkę nożną w telewizji?


Is Sam playing football now? - Czy Sam gra teraz w piłkę?


Mam nadzieję, że pomogłem. Liczę na naj. :)