To z działu wyrażenia algebraiczne. prosze nie tylko o wyniki ale także o obliczenia.

Zad6.
zredukuj wyrazy podobne

a) -2 - 2a + 3
b) 2a - 3b + 3a - 2b
c) 2y - 6y + 4x - 2x]
d) 2x + 3 - 6x - 10
e) -x + 2x + (-6) + x - 4
f) 2ab - 6 - ab - (-3)
g) 3x do drugiej - 2y do drugiej - 6x do drugiej - 2y do drugiej
h) 3,5b - 2,4c - 0,6c - 0,5b
i) 3x do drugiej - 2x + 1 + x - 4x do drugiej - 2
j) 2m do drugiej + 3mn - n + mn + 3n - m do kwadratu

zad 8.
oblicz wartości liczbowe sum (najpierw zredukuj wyrazy podobne)

a) 2a + 3 - a + 6 + 7a dla a = -2
b) 2z + t - 3z + 4t - 1 dla z = 5 i t = 0,1
c) 13x - 2y + 7 - 9x + y - 4 + x - 3 dla x = 0,2 i y = -1
d) n do drugiej + n - 7 + 3n do drugiej - n - 9 - n + 16 dla n = - 1/2

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T16:37:19+01:00
A)=1-2a
b)=5a-5b
c)=-4y+2x
d)=-4x-7
e)=2x-10
f)=ab-3
g)=-3xdo drugiej-4ydo drugiej
h)=3b-3c
i)-xdo drugiej-x-1
j)mdo drugiej+4mn+2n
8.
=8a+9
8*(-2)+9=-16+9=-7
b)=-z+5t-1
-5+5*0,1-1=-5+0.5-1=-5,5
c)5x-y
5*0,2-(-1)=1+1=2
d)4ndo drugiej-n
4*(-1/2do drugiej)-1/2=4*1/4-(-1/2)=1+1/2=11/2
Mam nadzieję, że pomogłam jakby co to pisz
Pozdrawiam......
4 4 4
2010-02-06T16:37:32+01:00
A) 1 - 2a
b) 5a - 5b
c) - 4y + 2x
d) -4x + - 8
e) 2x -10
f) ab - 3
g) -3x² - 4y²
h) 3b - 3c
i) -x² - x + -1
j) m² + 4mn + 2n

zad 8.
oblicz wartości liczbowe sum (najpierw zredukuj wyrazy podobne)

a) 2a + 3 - a + 6 + 7a dla a = -2
8a+9=-16+9=-7
b) 2z + t - 3z + 4t - 1 dla z = 5 i t = 0,1
-z+5t-1=-5+0,5-1=-5,5
c) 13x - 2y + 7 - 9x + y - 4 + x - 3 dla x = 0,2 i y = -1
5x-y=1+1=2
d) n² + n - 7 + 3n² - n - 9 - n + 16 dla n = - 1/2
4n²-n=4*1/4+1/2=1½
5 2 5
2010-02-06T17:00:45+01:00
Zad6.
zredukuj wyrazy podobne

a) -2 - 2a + 3 = 1-2a
b) 2a - 3b + 3a - 2b = 5a-5b
c) 2y - 6y + 4x - 2x] = -4y+2x
d) 2x + 3 - 6x - 10 = -4x-7
e) -x + 2x + (-6) + x - 4 = -x+2x-x-6 = 2x-6
f) 2ab - 6 - ab - (-3) = 2ab-ab-6+3 = ab-3
g) 3x do drugiej - 2y do drugiej - 6x do drugiej - 2y do drugiej =
=³₂ x - ⁶₂x -²₂y -²₂y = 1½x -3x-y-y = 1½x-2y
h) 3,5b - 2,4c - 0,6c - 0,5b = 3,5b-0,5b -2,4c-0,6c = 3b-3c
i) 3x do drugiej - 2x + 1 + x - 4x do drugiej - 2 = ³₂x-2x+x-⁴₂x+1 =
= 1½-2x+x-2x+1 = -1½x+1
j)²₂m + 3mn - n + mn + 3n - m² = m+3mn+mn-n+3n-m² = m+4mn-2n-m

zad 8.
oblicz wartości liczbowe sum (najpierw zredukuj wyrazy podobne)

a) 2a + 3 - a + 6 + 7a dla a = -2
= 8a-9 = 8*(-2) + 9 = -16+9 = -7

b) 2z + t - 3z + 4t - 1 dla z = 5 i t = 0,1
= -z+5t-1 = -5 + 5*0,1 - 1 = -5 +0,5 -1 = -5,5

c) 13x - 2y + 7 - 9x + y - 4 + x - 3 dla x = 0,2 i y = -1
= 5x-y = 5*0,2 -(-1) = 1+1 = 2

d) n do drugiej + n - 7 + 3n do drugiej - n - 9 - n + 16 dla n = - 1/2
= n = -½
9 1 9