Odpowiedzi

2010-02-06T17:09:02+01:00
Wydarzenia przedstawione w "Krzyzakach" rozpoczynają się w 1399 r., koncza zas w roku 1410.Ramy czasowe wyznaczają dwa ważne wydarzenie historyczne,o ktorych mowa w powieści:22 czerwca 1399 r. królowa Jadwiga urodziła córeczkę,niestety królewna zmarła 13 lipca,królowa zaś 17 lipca 1399r. Rok 1410 był rokiem pamiętnej bitwy pod Grunwaldem( 15 lipca 1410r.)przynoszącej zwyciesteo polskiemu orrężowi;w bitwie tej wzięli udział bohaterowie "Krzyżaków".Wydarzenie,o których mowa w epilogu,przenoszą akcję aż do roku 1466,kiedy to na mocy pokoju toruńskiego po wojnie trzynastoletniej Polska odzyskała Pomorze,Malbork i Elbląg.
W "Krzyżakach" mamy wiele miejsc akcji.Są to miejsca historyczne,np.Tyniec,Kraków,Ciechanów,Malbork,Szczytno,Sieradz,Płock,Wilno,Grunwald.Akcja rozgrywa się też w sadybach rycerskich:w Bogdańcu,w Zgorzelicach,w Spychowie.
W powieści przedstawione są wszystkie ważniejsze wydarzenia historyczne z przełomu XIV i XV wieku.Sienkiewicz,pisząć powieść,opierał się na źródłach historycznych.Najważniejsze wydarzenia historyczne przedstawione w powieści to:śmierć i połóg królowej Jadwigi,antykrzyżackie powstanie w Żmudzi,śmierć Konrada von Jungingen i objęcie fukncji wielkiego mistrza przez Urlicha von Jungingen,brata zmarłego,wybuch wielkiej wojny z Krzyżakami w 1409 r.,zwyciestwo pod Grunwaldem.
Postacie fikcyjne: Zbyszko z Bogdańca,Maćko z Bogdańca,Danusia,Jagienka,Jurand ze Spychowa,Zych ze Zgorzelic,Hlawa,ksiądz Kaleb,Tolima,Sanderus,Fulko de Lorche,Zygfryd de Lowe,Hugo von Danveld,Diedrich.
Postacie historyczne: księżna Anna Danuta,książe Janusz Mazowiecki,Powała z Taczewa,Zyndram z Maszkowic,Zawisza Czarny,Kuno Liechtenstein,Konrad con Jungingen,Ulrich von Jungingen, Władysław Jagiełło,królowa Jadwiga.
plan wydarzen w zalaczniku ;d
23 4 23