Po jakim czasie nastąpi wrzenie wody o masie 200g
temperaturze początkowej 20⁰C,jeżeli zanurzymy do tej wody grzałkę elektryczną o mocy prądu 350 W.?
przyjmujemy,że nie występuje tu strata energii ,a temperatura wrzenia wynosi 100⁰C.


PILNE

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T23:42:58+01:00
Dane
m=200g=0,2kg
P=350W
t1=20*C
t2=100*C
cw=4200J/kg*stC
Obliczyć:
t=? czas
Wzory
P=W/t
W=Q=m*cw*∆t
∆t - przyrost temperatury
Rozwiązanie
P=W/t
P*t=W
t=W/P
t=m*cw*∆t/P
∆t=(t2-t1)=(100 - 20)=80*C
t=0,2*4200*80/350
t=67200/350
t=192
rachunek jednostek
[t]=[{(kg*J/kg*stC)*stC}/W]
[t]=[J/J/s]=[s]
t=192s
Odpowiedż
wrzenie wody nastąpi po 192 s.
10 4 10