Te zadania trzeba robić według tego przykładu:
√81:16 = √81/16 = 9/4
o chyba tak. To jest na poziomie 2 gimnazjum.

Zadanie 2

a). √81:16
b). √1,96:196
c). ∛(-1):125
d). ∛⅛ : 64/27 (ten drugi to też ułamek zwykły jakby co :))
e). √1 7/9:16/25
f). ∛0,75; 2/9

Zadanie 2
Oblicz:
a). √90 : √10
b). √0,18 : √2
c). √14 : √⅞
d). √¾ : √12
e). ∛135 : ∛5
f). ∛72 : ∛9

Zadanie 3
Oblicz:
a). √50 : √2
√0,72 : √2
√1⅛ : √4½
b). √100 : 81
√1,44 : 0,49

Proszę o pomoc. Szybką bo to na jutro.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-10-08T16:38:16+02:00
Zadanie 2
a). √81:16=√(81/16)=9/4= 2 i 1/4
b). √1,96:196=√((196/100)*(1/196)=√(1/100)=1/10
c). ∛(-1):125=∛(-1/125)=-1/5
d). ∛⅛ : 64/27=∛(1/8)*(27/64))=∛(27/(8*64))=3/2*4=3/8
e). √1 7/9:16/25=√((16/9)*(25/16))=√(16*25)/(9*16)=4*5/3*4=5/3=1 i 2/3
f). ∛0,75; 2/9=∛((3/4)*(9/2))=∛(27/8)=3/2=1 i1/2

Zadanie 2
Oblicz:
a). √90 : √10=√(90/10)=√9=3
b). √0,18 : √2=√(0,18:2)=√((18/100)*(1/2))=√(9/100)=3/10
c). √14 : √⅞=√(14:(7/8))=√((14/1)*(8/7))=√16=4
d). √¾ : √12=√((3/4):12)=√((3/4)*(1/12))=√(1/16)=1/4
e). ∛135 : ∛5=∛(135:5)=∛27=3
f). ∛72 : ∛9=∛(72:9)=∛8=2

Zadanie 3
Oblicz:
a). √50 : √2=√(50:2)=√25=5
√0,72 : √2=√(0,72:2)=√((72/100)*(1/2))=√(36/100)=6/10
√1⅛ : √4½=√((9/8):(9/2))=√((9/8)*(2/9))=√(1/4)=1/2
b). √100 : 81=√(100:81)=√(100/81)=10/9= 1 i 1/9
√1,44 : 0,49=√(1,2:0,49)=√((144/100)*(100/49))=√(144/49)=12/7=1 i 5/7
4 5 4
2009-10-08T16:44:42+02:00
Zadanie 2

a). √81:16=√81/16=9/4
b). √1,96:196=√1,96:196=√0,01=0,1
c). ∛(-1):125=-∛1/125=-1/5
d). ∛⅛ : 64/27=∛⅛/64/27=∛8/27=2/3
e). √1 7/9:16/25=√(16/9)/(16/25) = √25/9 =5/3=1⅔
f). ∛0,75; 2/9=∛¾*9/2=∛27/8=3/2=1½

Zadanie 2
Oblicz:
a). √90 : √10 = √90/10=√9=3
b). √0,18 : √2=√0,18:2=√0,09=0,3
c). √14 : √⅞=√14/⅞=√16=4
d). √¾ : √12=√¾/12=√1/16=1/4
e). ∛135 : ∛5=∛135/5=∛27=3
f). ∛72 : ∛9=∛72/9=∛8=2

Zadanie 3
Oblicz:
a). √50 : √2=√25=5
√0,72 : √2=√0,36=0,06
√1⅛ : √4½=√9/8:√9/2=√¼=½
b). √100 : 81=√100/81=10/9
√1,44 : 0,49=√1,44/0,49=1,2/0,7
4 5 4