Odpowiedzi

2010-02-06T17:25:35+01:00
Odp.
Jeżeli V=constans,to prędkość średnia nie zmienia się Vsr=constans i prędkość chwilowa Vch=constans.
2010-02-06T22:50:13+01:00
Prędkość średnia to ilorazu całej drogi przebytej przez ciało przez cały czas. Jeżeli prędkość jest stała, to s~t. Prędkość chilową obliczymy dzieląc ile ciało przebyło drogi w danym przedziale czasu przez czas w jakim to trwało i znowu s~t, a że jest to to samo s i to samo t, to znaczy to, że prędkość średnia nie może być różna od prędkości chilowej.