Wstaw w wykropkowane miejsca odpowiednie liczby lub słowo z ramki
"27 3 5,70 6 75 3 procentem 0 19 90 30 2,70 3 2,70
Jedną setną części całości nazywamy jednym .......zatem połowa całości to....procent.jeżeli cena bluzki w czasie promocji zmniejszyła sie o 25% to znacy że zapłacimy za nią .....% starej ceny.jeżeli Adam zapłacił za rower o jedną piątą mniej niż Lech to znaczy ze Adam zapłacił za nią o ...% mniej niż Lech.jeżeli w lutym obniżono cenę jakiegoś towaru o 10% a w maju kolejne 10% to w sumie obniżka jest trochę mniejsza niż 20% .sprawdzimy na przykładzie cena w lutym wynosiła 30 zł. 10% z tej ceny to ..... zł.nowa cena to ...% starej ceny czyli ....zł - ....zł= .....zł.kolejna majowa obniżka o 10% to obniżka ostatniej ceny o .... zł.w sumie po obu obniżkach płacimy mniej o ... zł + ....zł =...zł. rzeczywiście to mniej niż 29% ceny początkowej , bo 20% ceny początkowej to ... zł. o ile obniżono cenę po obu obniżkach ? o ... %

3

Odpowiedzi

2010-02-06T16:51:39+01:00
Procentem, 50 , 75, 20 , 3, 2 , 30, 27, 3
2010-02-06T16:51:45+01:00
Wstaw w wykropkowane miejsca odpowiednie liczby lub słowo z ramki
"27 3 5,70 6 75 3 procentem 0 19 90 30 2,70 3 2,70
Jedną setną części całości nazywamy jednym procentem, zatem połowa całości to 50 procent.jeżeli cena bluzki w czasie promocji zmniejszyła sie o 25% to znacy że zapłacimy za nią 75% starej ceny.jeżeli Adam zapłacił za rower o jedną piątą mniej niż Lech to znaczy ze Adam zapłacił za nią o 20% mniej niż Lech.jeżeli w lutym obniżono cenę jakiegoś towaru o 10% a w maju kolejne 10% to w sumie obniżka jest trochę mniejsza niż 20% .sprawdzimy na przykładzie cena w lutym wynosiła 30 zł. 10% z tej ceny to 3 zł.nowa cena to 90% starej ceny czyli 30zł - 3zł= 27zł.kolejna majowa obniżka o 10% to obniżka ostatniej ceny o 2,70zł.w sumie po obu obniżkach płacimy mniej o 3 zł + 2,70 zł =5,70 zł. rzeczywiście to mniej niż 29% ceny początkowej , bo 20% ceny początkowej to 6 zł. o ile obniżono cenę po obu obniżkach ? o 19%
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T17:00:50+01:00
Jedną setną cześci całości nazywamy 1 procentem, zatem połowa całości to 50 procent.
jeżeli cena bluzki w czasie promocji zmniejszyła się o 25% to znaczy ,że zapłacimy za nią 75 % starej ceny.
jeżeli adam zapłacił za rower o ⅕ mniej niż lech to znaczy,że adam zapłacił za nią o 20% mniej niż lech.
jeżeli w lutym obniżono cenę jakiegoś towaru o 10%, a w maju o kolejne 10% to w sumie obniżka jest troche mniejsza niż 20%.
sprawdzimy to na przykładzie:
cena w lutym wynosiła 30 zł,10% z tej ceny to 3zł.
nowa cena to 90% starej ceny, , czyli 30zł-3zł=27zł.
kolejna majowa obniżka o 10% to obniżka ostatniej ceny o 2,7zł.
w sumie po obu obniżkach płacimy mniej o 3zł+2,7zł=5,70zł
rzeczywiście to mniej niż 20% ceny początkowej bo 20% ceny początkowej to 6zł

o ile obniżono cenę po obu obniżkach:
o 5,70zł
30zł-5,7=24,30zł
30zł=100%
24,30=x%
x=81%

100%-81%=19%
odp. obniżono o 5,70zł, czyli o 19%
12 3 12