Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T17:24:49+01:00
Pomoc innym ludzią
walczenie w dobro ojczyzny
oddanie za innych życia
2)
o ziarnku gorczycy
o domu na piasku
o siewcy
o pannach roztropnych
o plonach
  • Użytkownik Zadane
2010-02-06T17:27:11+01:00
1)1. reguły postępowania służące człowiekowi, jego godności, zdrowiu i życiu,
2. normy uchwalone wspólnie przez państwa i przyjęte powszechnie w prawie międzynarodowym,
2)
W swym liście powołujesz się na przypowieści Jezusa ,aby
poprzeć naukę "niewolnika" o przyjściu Jezusa w 1914 roku. Jednak
musisz zwrócić uwagę na te przypowieści, które nie podlegają
interpretacji, albowiem sam Pan Jezus je wyłożył (Mat. 13:36). (...)
np: żniwo to koniec świata, żeńcy zaś aniołowie. Zobacz, że w
tej wykładni nie ma jakiegoś dłuższego okresu, który by oddzielał
przyjście Jezusa, od nagrodzenia wiernego sługi wg nauki Strażnicy 1914
r., a ukaranie złego sługi po 87 latach, gdyby przyjąć, że przyjście
nastąpiłoby w 2001 roku (1914+87= 2001). Zobacz jak wspaniale Słowo
Boże koryguje zapędy człowieka, który próbuje ingerować i poprawiać to
co zostało jasno wyłożone.

Dlaczego Pan Jezus nauczał w podobieństwach? Z takim pytaniem zwrócili się do Niego apostołowie: Dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? (Mat. 13:10). Jezus
korzystał z przypowieści, aby odkryć tajemnice Królestwa Niebios przed
tymi, którzy mieli uszy do słuchania, i aby ukryć je przed tzw."
uczonymi". Wam dane jest znać tajemnice królestwa Niebios,
ale tamtym nie jest dane. Albowiem temu, kto ma, będzie dane i
obfitować będziecie; a temu, kto nie ma i to, co ma, będzie odjęte.
Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo, patrząc, nie widzą,
słuchając nie słyszą ani nie rozumieją (Mat. 13:11-13).

Przypowieści
Pana Jezusa są ilustracjami ukrytych prawd niedostępnych dla szerszego
ogółu, zwłaszcza dla przeciwników Królestwa. Są swoistym kluczem do
właściwego zrozumienia zasad i proroctw biblijnych, dotyczących
teraźniejszego jak i przyszłego wieku, zwłaszcza czasów ostatecznych.
Jeżeli chcemy mieć błogosławione oczy i uszy więcej powinniśmy słuchać
Boga niż człowieka, ("niewolnika"). Ale błogosławione oczy wasze,
że widzą, i uszy wasze, że słyszą, bo zaprawdę powiadam wam: Wielu
proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie
ujrzeli, i słyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli (Mat. 13:16-17).
Bóg mówi raz i drugi

Wszak Bóg przemawia raz i drugi, lecz na to się nie zważa.
We śnie, w nocnym widzeniu, gdy głęboki sen pada na ludzi i oni śpią na
swym łożu. Wtedy otwiera ludziom uszy, niepokoi ich i ostrzega, Aby
odwieść człowieka od złego czynu i uchronić męża od pychy (Hioba 33:14).
Przypowieści, podobnie zresztą jak wizje, sny czy objawienia są różnymi sposobami proroczych wypowiedzi, jednak nie każdy sen należy traktować jako proroctwo.
Gdyż jak z wielu zajęć przychodzą sny, tak z mnóstwa snów głupia mowa.
Bo gdzie jest wiele snów, tam jest wiele słów i wiele marności. Lecz ty
bój się Boga. (Kaz. 5:2,6)
Tajemnice królestwa

Ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej. (1 Kor. 2:7). Mnie,
najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym
zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe i abym na światło
wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył (Efez. 3:8,9).