Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T17:27:25+01:00
Z.1.31
a)
Oblicz n , gdy
4,2 * 10^n = 4 200 000
4 200 000 : 4,2 = 1 000 000 = 10^6
n = 6
b)
1,35*10^n = 135 000 000
135 000 000 : 1,35 = 100 000 000 = 10^8
n = 8
c)
5,23*10^n = 0,000 005 23
0,000 005 23 : 5,23 = 0,000 001 = 10 ^(-6)
n = -6
d)
7,2*10^n = 0,000 072
0,000 072 : 7,2 = 0,000 01 = 10^(-5)
n = -5
z.1,32
c = 2,997*10^10 cm/s
1 mila = 1.6*10^5 cm
1 cm = 1/[1,6*10^5] = [1/(1,6)] * 10 ^(-5) = 0,625*10^(-5) mili
c = 2,997*10^10*0,625*10^(-5) mili/s =
= 1,873 125 *10^5 mili/s
z.133
Wyjdzie[ (a+b)^(-6)]: { 2a - b]^(-8)
Po podstawieniu otrzymamy
(1,5)² = 2,25
z.1.65
a) k = 7/11 =0,6(36) = 0,63636... ≈ 0,636 z niedomiarem
b = 0,636 - 7/11 = 636/1000 - 7/11 =[6 996 - 7000]/11 000 =
= - 4/11 000
Błąd bezwzględny Δ = I 0,636 - 7/11 I = 4 /11 000
c)
k = 45 /13 = 3,4615384... ≈ 3,462 z nadmiarem
b = 3,462 - 45/13 = [45 006 - 45 000]/13 000 =6/ 13 000
Błąd bezwzględny Δ = I 6 / 13 000 I = 6 / 13 000
b)
k = 15/7 = 2,(142 857) ≈ 2,143 z nadmiarem
b = 2,143 - 15/7 = [15 001 - 15 000]/7 000 = 1/ 7 000
Δ = 1/ 7 000
d)
k = 1/9 = 0,(1) = 0,1111111111....≈ 0,111 z niedomiarem
b = 0,111 - 1/ 9 = [999 - 1000]/9 000 = -1/9 000
Δ = I -1/ 9000 I = 1 / 9 000
2010-02-06T17:30:57+01:00
Dobra wiec tak:
zadanie 1.31
a)

4,2 x 10(do potgi n) = 4 200 000
chodzi Tu o przesunięcie przecinka w prawo, ponieważ liczba pomnożona przez 10 jest mniejsza od wyniku.
wynik:
4,2 x 10(do potęgi 6 ) = 4 200 000 Ponieważ:
4,2 x 10(do potęgi 2) jest to przesunięcie przecinka w prawo o 2 miejsca czyli 420
4,2 x 10(do potęgi3) jest to przesunięcie przecinka w prawo o 3 miejsca czyli 4200
4,2 x 10(do potęgi 4) jest o to przesunięcie przecinka w prawo o 4 miejsca czyli 42000
i tak kolejno.
b)
To jest inaczej bo liczba mnozona przez 10 jest wieksza od wyniku więc tu chodzi o przesunięcie przecinka w lewo.
5,23 x 10(do potęgi n) = 0, 000 005 23 Wynik
5,23 x 10(do potęgi -6) = 0, 000 005 32
Np.
3.43 x 10 ( do potęgi -5) = 0,00 003 43(przesuwasz przcinek w lewo

c) (tak jak w "a")
WYNIK 1,35 x 10(do potęgi 8) = 135 000 000

d) (tak jak w "b")
WYNIK 7,2 x 10(do potęgi -5) = 0,000 072