1. Z jakich trzech części miała według T. Kościuszki składać się armia powstańcza?
2. Kto stanął na czele powstania w Wilnie?
3. Kto dowodził wojskami rosyjskimi pod Maciejowicami ?
4. Wyjaśnij jak doszło do powstania nazwiska Kościuszko?
5. Kto staną na czele powstania w Wilnie?
6. Jaki był wynik bitwy pod szczekocinami?
7. Gdzie udał się T. Kościuszko po zwolnieniu z więzienia rosyjskiego?
8. Jakie były przyczyny polskiej klęski pod Maciejowicami?
9. Na czym polegały zadania wojskowe T.Kościuszki w czasie walki o niepodległość USA?
10. Podaj datę wybuchu insurekcji w Wilnie?
11. Wymień najważniejsze punkty Uniwersału Połanieckiego ?
12. Kto prowadził atak konsynierów na rosyjskie działa podczas bitwy pod Racławicami?
13. Podaj liczebność obu stron walczących w bitwie pod Szczekocinami?
14. Kto dowodził pierwszą próbą wdarcia się do stolicy wojsk nieprzyjaciela, podczas oblężenia Warszawy?
15. Gdzie spoczywa serce T. Kościuszki?
16. Kiedy sprowadzono do polski serce Naczelnika?
17. Jaki był stosunek sił w bitwie pod Maciejowicami? Podaj przybliżoną liczebność wojsk obu stron.
18. Dlaczego i któremu carowi Rosji T. Kościuszko złożył przysięgę wierności?
19. Kiedy T. Kościuszko złożył przysięgę wierności carowi Rosji?
20. Kto dowodził wojskami rosyjskimi idącymi na pomoc armii rosyjskiej wycofującej się spod warszawy ?

Pliss POMOCY !!!

1

Odpowiedzi

2010-02-06T18:30:07+01:00
12)Wojciech bartosz póżniej nazwał sie głowacki
2)Emilia Plater