Pomóżcie w rozwiązaniu zadań .....
1. zapisz w jak najprostrzej postaci
(2x-4y)(3x+5y)-6(x-2y)do kwadratu

2. rozłóż na czynniki zapisując w postaci iloczynu wyrażeń zawierających co najwyżej pierwszą potegę x:
a. 3xdo 3potęgi+18xdo drugiej potegi+27x
b. 4x do potegi 3 -16x
c. 4x do potęgi 3 +2x do kwadratu -12x -6

3. z podanego wzoru wyznacz wskazaną wielkość
a. P=1/2h(a+b) a=?
b. a= bc w liczniku ,mianownik 2b+c c=?

3

Odpowiedzi

2010-02-06T17:11:30+01:00
(2x-4y)(3x+5y)-6(x-2y)do kwadratu=
6x²+10xy-12xy-20y²-6(x²-4xy+4y²)=
6x²+10xy-12xy-20y²-6x²+24xy-24y²=
-44y²+22xy

3xdo 3potęgi+18xdo drugiej potegi+27x=
3x(x²+6x+9)

4x do potegi 3 -16x=
4x(x²-4)

4x do potęgi 3 +2x do kwadratu -12x -6=
2x(2x²+x-6)-6

2010-02-06T17:21:30+01:00
1.
(2x-4y)(3x+5y)-6(x-2y)²=
=6x²+10xy-12xy-20y²-6(x²-4xy+4y²)=
=6x²-2xy-20y²-6x²+24xy-24y²=
=22xy-44y²

2.
a. 3x³+18x²+27x =
= 3x(x²+6x+9)
b. 4x³ -16x=
=4x(x²-4)
c. 4x³+2x²-12x -6=
=2x(2x²+x-6)-6

3.
a. P=1/2h(a+b) a=?
P=1/2h(a+b) / *2
2P=h(a+b) / :h
a+b=2P/h / -b
a=2P/h - b
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T17:26:50+01:00
1. zapisz w jak najprostrzej postaci
(2x-4y)(3x+5y)-6(x-2y)do kwadratu
(6x²+10xy -12xy -20y²)-6(x-2y)²=
(6x² -2xy -20y²) -6(x² -4xy + 4y²)=
6x² -2xy -20y²-6x² +24xy -24y²=
22xy -44y²=
22y(x - 2y)

2. rozłóż na czynniki zapisując w postaci iloczynu wyrażeń zawierających co najwyżej pierwszą potegę x:
a. 3xdo 3potęgi+18xdo drugiej potegi+27x
3x³ + 18x² + 27x=
= 3x(x² + 6x +9)=
= 3x( x + 3)²

b. 4x do potegi 3 -16x
4x³ -16x =
= 4x(x² - 4)=
= 4x(x-2)(x+2)

c. 4x do potęgi 3 +2x do kwadratu -12x -6
4x³ +2x² -12x -6=
= 4x³ -12x + 2x² -6=
= 4x( x² -3) + 2(x² -3) =
= (x² -3)(4x +2)=
= (x -√3)(x+√3)(4x+2)

3. z podanego wzoru wyznacz wskazaną wielkość
a. P=1/2h(a+b) a=?
P = 1/2*a*h + 1/2b*h
1/2a*h = P - 1/2b*h /*2
a*h = 2*P - b*h
a = (2*P - b*h) :h
a = 2*P/h - b*h/h
a = 2*P/h - b


b. a= bc w liczniku ,mianownik 2b+c c=?
a = (bc) : ( 2b +c)
bc = a( 2b +c)
bc = 2ab + 2c
bc - 2c = 2ab
c(b -2) = 2ab /:(b-2)
c = (2ab ) : (b-2)