Zad 1
Trener i masażysta drużyny piłkarskiej zarabiają razem 15 600zł. Stosunek wynagrodzenia masażysty do wynagrodzenia trenera wynosi 10:14. O ile złotych mniej zarabia masażysta? Zapisz obliczenia.

Zad 2
Kuchnia ma kształt prostopadłościanu, w którym stosunek długości do krawędzi podłogi wynosi 3:4, a jej wysokość jest o 37,5% krótsza od dłuższego boku podłogi. Oblicz powierzchnię ścian kuchni, jeżeli jej objetość wynosi 30m³, a drzwi i okno razem zajmują powierzchnię 5m²
PliSS o szybkie zrobienie!! :)

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-06T17:06:15+01:00
Zad.1

15600:24=650
10*650=6500
14*650=9100
9100-6500=2600
odp.Masażysta zarabia o 2600zł mniej niz trener

2010-02-06T17:07:50+01:00
Zad 1
Trener i masażysta drużyny piłkarskiej zarabiają razem 15 600zł. Stosunek wynagrodzenia masażysty do wynagrodzenia trenera wynosi 10:14. O ile złotych mniej zarabia masażysta? Zapisz obliczenia.

x- wynagrodzenie masażysty
y - trenera

x+y= 15 600
10/14=x/y czyli 10y=14x stąd y= 14/10 x wstawiamy do 1-go r-nia

x+14/10x=15 600
24/10 x= 15 600/*10/24
x= 6500
y = 15 600-6500= 9 100 zł

9100 - 6500= 2 600
Odp. Masażysta zarabia o 2 600 zł mniej od trenera.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T17:12:58+01:00
Zad.1]
10x+14x=15 600zł
24x=15 600
x=15 600:24
x=650zł

10x=10×650=6500zł zarabia masażysta
14x=14×650zł=9100zł zarabia trener
zad.2]
a=3x
b=4x
h=4x-37,5% z 4x=4x-1,5x=2,5x

v=abh
30=3x×4x×2,5x
30=30x³
x=1m
powierzchnia ścian:
2×3×2,5+2×4×2,5-5=15+20-5=30m²