Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T17:10:17+01:00
1.Gabriel Narutowicz (11 grudnia 1922 - 16 grudnia 1922)
2.Maciej Rataj - pełnił obowiązki prezydenta RP jako marszałek Sejmu (16 grudnia 1922 - 22 grudnia 1922)
3.Stanisław Wojciechowski (22 grudnia 1922 - 14 maja 1926)
4.Maciej Rataj - pełnił obowiązki prezydenta RP jako marszałek Sejmu (15 maja 1926 - 4 czerwca 1926)
5.Józef Piłsudski - wybrany 31 maja 1926 przez Zgromadzenie Narodowe na urząd prezydenta RP, nie przyjął urzędu.
6.Ignacy Mościcki (4 czerwca 1926 - 30 września 1939)

w nawiasach jest zaznaczony okres sprawowania rządu.
9 4 9
2010-02-06T17:13:41+01:00
Gabriel Narutowicz
Stanisław Wojciechowski
Ignacy Moscicki
Józef Piłsudski - pełnił obowiązki głowy państwa jako Naczelnik Państwa (początkowo Tymczasowy Naczelnik Państwa)
Maciej Rataj - pełnił obowiązki prezydenta RP jako marszałek Sejmu
4 3 4
2010-02-06T17:14:50+01:00
.Okres II Rzeczpospolitej Gabriel Narutowicz 1922. Stanisław Wojciechowski 1922-1926. Ignacy Mościcki 1926-1939.
2 5 2