Ei ludzie proszee ! zróbcie to ;d dam najlepszą nawet za kilka zadan dla tego który zrobi ich najwiecej

1. Które zwierze jest najcięzsze wsród tych, które wazą odpowiednio:
a) 85kg b) 8500g c) 8 500 000 mg d) 0,008500 t e) 850 dg

2. W pewnym trójkącie średni kąt jest dwa razy większy od najmniejszego, a największy jest 3 razy wiekszy od najmniejszego. Jakie to trójkąt ?
a) równoramienny
b) prostokątny
c) równoboczny
d) prostokątny równoramienny
e) dowolny

3. Jaki kąt tworzą wskazówki zegara o godzinie w pół do drugiej ?
a) 180° b) 120° c) 130° d) 150° e) 135°

4. Cztery cylindryczne słoiki umieszczono ciasno we wnętrzu okrągłego garnka. Promień podstawy słoika wynosi 1. Jaki jest promień R podstawy garnka ?
a) 2√2 b) √2 ⁺ √3 c) (2+ √2) : 2 d) 1+√2 e) (1+ √2) : √2

5. Promień zegarka wynosi 1cm. Jaka jest powierzchnia wycinka kołowego zawartego pomiędzy jego wskazówkami o godzinie 9,30 ?
a) π/4
b) π * (3,5/12)
c) π* (40/12)
d) π/3
e) π*(12/7)

6.Trójkąt równoboczny i sześciokąt foremny wpisane są w ten sam okrąg. Jaki jest stosunek pół sześciokąta i trójkąta ?
a) 1,5 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

7. Zofia uzyskała z czterech sprawdzianów średnią równą 12,5. Ile punktów musi ona uzyskać w kolejnym sprawdzianie, aby z pięciu sprawdzianów średnia wynosila 13:
a) 13 b) 14 c) 15 d) 16 e) 17

8. Za dziesięc lat łączny wiek dwóch braci i dwóch sióstr wyniesie 100 lat. Jaki będzie ich łączny wiek za 5 lat?
a) 80 b) 90 c) 70 d) 50

9. Asia kupiła 3 zeszyty, 7 ołówków i 1 gumkę i zapłaciła 31,50 zl. Piotruś kupił 4 zeszyty, 10 ołówków i jedną gumke i zapłacił 42 zł. Ile zapłacił Tomek, który kupił 1 zeszyt, 1 ołówek i 1 gumkę?
a) 17 zł b) 16,5 zł c) 12zł d) 10,50 zl e) 9,50 zł

10. Tomek mówi do Piotra:
- Mam 3 razy więcej lat niż ty miałes wtedy, kiedy ja miałem tyle lat ile masz teraz. Kiedy osiągniesz mój wiek, będziemy mieli łącznie 112 lat.
Ile lat ma Piotr ?
a) 24 b) 32 c) 48 d) 16 e) inną liczbe lat

11. Janek musi zdać 31 egzaminów w ciągu 5lat studiów. W każdym roku liczba egzaminów jest większa niż w roku poprzednim. W piątym roku studiów liczba egzaminów jest 3 razy większa niż w pierwszym roku studiów. Ile egzaminów musi Janek zdac w czwartym roku studiów ?
a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 8

12. Jeśli a =(2³)⁴, b= (3⁴)², c= (4²)³, to:
a) a<b<c
b) b<a<c
c) c<a<b
d) c<b<a
e) b<c<a

13. Dla jakiej wartosci n wyrazenie 8(n-2)⁵ - n²+ 14n - 24 jest podzielne przez 5?
a) n= 199995
b) n= 199996
c) n= 199997
d) n= 199998
e) n= 199999

14. W pewnej szkole liczba uczniów zmniejszyla sie w ciągu roku o 10 % zaś liczba uczennic zwiększyla się z 50% do 55 . Liczba uczennic:
a) zwiększyła sie o 0.5 %
b) zwiększyla sie o 1%
c) pozostała nie zmieniona
d) zmniejszyła sie o 1 %
e) zmniejszyła sie o 0.5 %

15. Linia metra ma kształt koła. Pociągi poruszają się w tym samym kierunku, z tą samą prędkoscią i w równych odstępach. Dziś linia obsługiwana jest przez 24 pociągi. Jutro przewidywalny jest wiekszy ruch. Ile dodatkowych pociągów trzeba uruchomic, aby odstępy między nimi skrócily się o 20 %?
a) 2 b) 3 c) 5 d) 6 e) 12

2

Odpowiedzi

2010-02-06T18:00:22+01:00
1. - c
2. - b
3. - e
4. - nie wychodzi mi
5. - b
6. - nie wyszlo ale wdaje mi sie ze c
7. - nie wyszlo
8. - a
9. -
10. - e
11. - d
12. - e
13. nie wiem
14. - a
15. - nie wiem
2010-02-06T19:29:31+01:00
1. Najważniejsze to sprowqadzić wszystko do jednej jednostki masy . np.:kg
i wtedy a) 85kg=85kg b) 8500g = 8,5 kg c) 8 500 000 mg =8,5 kg d) 0,008500 t = 8,5kg e) 850 dg = 8,5 kg
czyli poprawną odpowiedzią jest odpowiedź: A
2. Z tego wynikałoby że : kąt najmniejszy to 30⁰, kąt średni to 60⁰ a kąt największy to 90⁰, a skoro trójkąt ten ma jeden z kątów o miarze 90⁰ musi być to trojkąt prostokąny
czyli odpowiedź: B
3. o godzinie 6.00/18.00 gdy wskazówki są w linii prostej tworzą kąt 180⁰. Jeżeli przyjmiemy ze na polowie zegara jest 30 mkresek to wyszloby z tego ze (180:30=6) od kreski do kreski jest 6⁰. tak wec idac do 8 kreski mamyn kat o mierze 48⁰ ≠ 50⁰. czylki odpowiedź: C
4. - d
5. - b
6. - c
7. - b
8. - a
9. - c
10. - e
11. - d
12. - e
13. d
14. - a
15. - b