Odpowiedzi

2009-10-08T18:37:02+02:00
Narysuj prostokąt i zaznacz w nim przekątną. Podpisz wierzchołki prostokąta: A,B,C,D. teraz na rysunku zaznacz dane: przekątną podpisz, że ma pierwiastek z 41, dłuższy bok prostokąta podpisz jako x, a krótszy bok jako 80%x=0,8x

teraz korzystamy z twierdzenia pitagorasa:

a²+b²=c²
x²+ (0,8x)²=(√41)²
x²+0,64x²=41
1,64x²=41 /:1,64
x²=25 /√
IxI=√25
IxI=5

czyli: x=5 lub x=-5--> x=-5 odpada, bo bok nie może być liczbą ujemną

teraz obliczamy obwód prostokąta ABCD:

Ob= 2×5 + 2×(0,8×5)= 10 + 2×4= 10+8=18 (cm)

Odp. Obwód tego prostokąta jest równy 18 cm.
2 3 2