1. Uporządkuj wymienione poniżej państwa w kolejności od najwyższego do najniższego współczynnika przyrostu naturalnego: Kongo, USA, Polska, Białoruś
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Do danych statystycznych obrazując strukturę zatrudnienia według sektorów gospodarki dobierz odpowiednie państwo i określ typ społeczeństwa:
Państwa do wyboru: Nigeria, Holandia, Węgry

Sektor I Sektor II Sektor III Państwo Typ społeczeństwa
56,0% 19,0% 25,0% ............ .....................
7,5% 34,2% 58,3% ............ .....................
2,4% 26,0% 71,6% ............ .....................


3. Współczynnik feminizacji w kraju Y wynosi 104,5 – na jego podstawie odpowiedz na poniższe pytania:
- co oznacza wartość wskaźnika = 104,5 ............................................................................................
- do którego z krajów jego wartość pasuje do Niemiec czy do Bangladeszu ?......................................
- dwoma argumentami uzasadnij wybór kraju:......................................
..................................................................................................

1

Odpowiedzi

2010-02-06T19:11:10+01:00
3. Współczynnik feminizacji w kraju Y wynosi 104,5 – na jego podstawie odpowiedz na poniższe pytania:
- co oznacza wartość wskaźnika = 104,5
oznacza że na 100 mężczyzn przypada 104,5 kobiet
- do którego z krajów jego wartość pasuje do Niemiec czy do Bangladeszu ?
do Niemiec