Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-06T18:39:11+01:00
A)Wodorotlenku sodu + kwas siarkowodorowy
2NaOH + H2S>Na2S +2 H2O
b)Wodorotlenku magnezu + kwas azotowy (5)
Mg(OH)2 + 2HNO3 >Mg(NO3)2 +2 H2O
2010-02-06T18:39:54+01:00
Reakcja zobojętniania:
WODOROTLENEK + KWAS -----> SÓL + WODA

a) wodorotlenek sodu - NaOH
kwas siarkowodorowy - H2S

2NaOH + H2S -----> Na2S + 2H2O

b) wodorotlenek magnezu - Mg(OH)2
kwas azotowy(V) - HNO3

Mg(OH)2 + 2HNO3 ----> Mg(NO3)2 + 2H2O
2010-02-06T18:43:43+01:00
A)2NaOH + H₂S =Na₂S = H₂O
b)Mg(OH)₂+2HNO₃=Mg(NO₃)₂+2H₂O