Odpowiedzi

2010-02-06T18:08:05+01:00
1) kandydat musiał zobowiązać się, że jego władza nie będzie nigdy dziedziczna(po jego śmierci odbędzie się wolna elekcja), o wojnie i pokoju król może decydować tylko w porozumieniu z sejmem, W razie niepostrzegania przez władzę obowiązujących go praw poddani mogą mu wypowiedzieć posłuszeństwo, Król nie może wyprowadzić pospolitego ruszenia poza granice kraju, .król ma obowiązek zwoływać sejm nie rzadziej niz co 2 lata, Król powinien strzec pokoju między poddanymi wyznającymi różne religie.
2) A o kogo panowanie ci chodzi?
4 3 4
2010-02-06T18:30:15+01:00
1) zobionzał sie do przeszczeganiadubr osobiste zobiązania nowo wybranego króla wobec państwa
2)on nic takiego nie wykonał
2 1 2