Graniastosłup prawidłowy czworokątny o krawędzi podstawy długości 10cm i wysokości 20cm rozcięto płaszczyzną zawierającą przekątne podstaw. Z części które otrzymano zbudowano nowy graniastosłup.Oblicz pole powierzchni otrzymanego graniastosłupa.

2

Odpowiedzi

2010-02-06T18:44:28+01:00
H1 (trójkąta ściany bocznej)=pierwiastek z 20cm do kwad. + 5cm do kwad.=~20,62cm
a2 (podstawa drugiego trójkąta ściany bocznej)=~14,14
P1 = 10*20,62/2=~103cm kwad.
P2 =14,14*20/2=~141cm kwad.
Pb=103+141=244cm kwad
Pp=10cm*10cm=100cm kwad.
Pc=100+244=344cm kwad.

2010-02-06T23:32:26+01:00
H1 (Δ ściany bocznej)=pierwiastek z 20cm² + 5cm²=~20,62cm
a2 (podstawa drugiego Δ ściany bocznej)=~14,14
P1 = 10*20,62/2=~103cm²
P2 =14,14*20/2=~141cm²
Pb=103+141=244cm²
Pp=10cm*10cm=100cm²
Pc=100+244=344cm²