_________________________________________________________________
1. Zadanie.
Podczas trzydniowej wędrówki uczniowie przeszli łącznie 48 km. Drugiego dnia pokonali dwa razy dłuższą trasę niż pierwszego dnia, natomiast trzeciego o 6 km więcej niż pierwszego . Ile kilometrów przebyli uczniowie trzeciego dnia? Zapisz obliczenia.
________________________________________________________________

2. Zadanie.
Pan Jan za dwie małe i dwie duże butle z gazem ziemnym zapłaci 110 zł. Pan Stefan za dwie małe i cztery duże butle z tym samym gazem zapłacił 130 zł. Ile kosztowała mała , a ile duża butla z gazem .? Zapisz obliczenia.
________________________________________________________________

3. Zadanie.
Odległość między Krakowem a Las Vegas na mapie w skali 1: 300 000 000 jest równa około 5,5 cm. Odległość ta w rzeczywistości jest więc równa. Zapisz obliczenia.
________________________________________________________________

4. Zadanie.
Rozwiąż równanie.
12x- 9940 = 100000
________________________________________________________________

3

Odpowiedzi

2010-02-06T18:01:44+01:00
1. x - wędrówka pierwszego dnia
x + 2x + x + 6 = 48
4 x = 48 - 6
4x = 42 / 4
x = 10,5 km

10,5+6=16,5 km
Odp. Trzeciego dnia uczniowie przebyli 16,5km

2. x - cena małej butli
y - cena dużej butli

2x+2y=110 zł / /2
2x+4y=130 zł / /2

x+y=55
x+2y=65

x=55-y
55-y+2y=65

x=55-y
-y+2y=65-55

x=55-y
y=10

x=55-10
y=10

x=45
y=10

3. 5,5 cm * 300 000 000 = 1 650 000 000 cm = 1 6 500 000 m = 1 6 500 km

4. 12x- 9940 = 100000
12x = 100000 - 9940
12x = 90060 / /12
x = 7505

2010-02-06T18:02:11+01:00
1.
x-pierwszy dzien
y-drugi dzień
z-trzeci dzień

x+y+z=48
y=2*x
z=x+6km
x+2*x+x+6km=48km
4x=42km
x=10,5km
z=16,5km

Odp: Trzeciego dnia uczniowie pokonali 16,5km2.
x-cena małej butelki
y-cena dużej butelki

2*x+2*y=110zl
2*x+4*y=130zl

2*y=20zl
y=10zl

2*x+20zl=110zl
x=45zl

Odp: Mała butla kosztowała 45zl, a duża 10zl
3.
1:300 000 000
1cm-300000000cm
1cm-30000000m
1cm-3000km
5,5cm=x

x=5,5cm*3000km/1cm
x=16500km

Odp: Odległość między Krakowem a Las Vegas wynosi 165000km4.
12x-9940=100000
12x=90060
x=7505
2010-02-06T18:10:49+01:00
Zadanie 1
x- 1dzień
2x-2dzień
x+6-3dzień

x+2x+x+6=48
4x=48-6
x=10,50
10,5+6=16,5km
Zadanie 2
x-mała
y-duża
2x+2y=110
2x+4y=130
x=55-y
2(55-y)+4y=130
2y=20
y=10
x=45
Zadanie 3
1cm na mapie to 30 000 000 cm w terenie
1cm na mapie to 300 km w terenie
5,5 * 300=1650 km
Zadanie 4
12x-9940=100000
12x=100000+9940
12x=109940
x=9161.66


4 5 4